Όροι χρήσης

 

O ιστότοπος www.e-fertilia.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία Νικόλαος Σαββάκης και σια εε που εδρεύει στο Μαρούσι , Σωρού 54, 15125  , Ελλάδα.  Εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998200344  και Δ.Ο.Υ. Αμαρούσιου , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@e-fertilia.gr,  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (0030) - 2106108744 .

 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ''Fertilia_Έφη Ιωαννίδου'' το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-fertilia.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Γενικοί όροι

 

Η επιχείρηση Fertilia – Νικόλαος Σαββάκης και σια εε  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
 Το κατάστημα λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα. Δευτέρα-Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 21:30 , Σάββατο 9:00 -9:30 και Κυριακή 9:00 έως τις 15:00 (Εξαιρούνται οι Κυριακές που συμπίπτει μεγάλη γιορτή οπότε το ωράριο αλλάζει σε 9:00 -9:30 )
Οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται όλες τις μέρες της εβδομάδας , από Δευτέρα έως Κυριακή .
Από Δευτέρα έως Σάββατο οι παραδόσεις αυθημερόν πραγματοποιούνται από τις 9:30 έως τις 20:30 και Κυριακή από 10:00 έως τις 17:00. Εξαιρούνται οι Κυριακές που συμπίπτει μεγάλη γιορτή οπότε το ωράριο παράδοσης είναι 9:30-20:30.
Όλες οι παραγγελίες συνοδεύονται από απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης ή εταιρεία επιθυμεί τιμολόγιο , αυτό θα πρέπει να το αναγράφει στις παρατηρήσεις της on line παραγγελίας με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που εκδίδεται το τιμολόγιο.
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

 

H Επιχείρηση fertilia δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Fertilia  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία Νικόλαος Σαββάκης και σια εε έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-shop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Ευθύνη Χρήστη

 

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα fertilia  για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Περιορισμένη άδεια

 

Το www.e-fertilia.gr  , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.


 

Παραγγελίες - Αποστολές - Προϊόν

 

Για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση επικοινωνούμε πάντα τηλεφωνικά με τον παραλήπτη ώστε να επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία της παραγγελίας ,τη διεύθυνση και την ώρα παραλαβής .
Σε περίπτωση που έχει σταλεί η παραγγελία και τα στοιχεία είναι λανθασμένα ,το κατάστημα μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αργοπορία παράδοσης της παραγγελίας σας .
Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε τον παραλήπτη και υπάρχει καθυστέρηση στη παράδοση της παραγγελίας σας ενημερώνεστε τηλεφωνικά από το κατάστημά για την πορεία της.
Σε μεγάλες εορτές όπως Αγίου Ιωάννη, γιορτή της Μητέρας , Αγίου Βαλεντίνου ,Κωνσταντίνου& Ελένης , Αγίου Νικολάου , Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιά , Αγίου Δημητρίου ,για την καλύτερη και γρήγορη δική σας εξυπηρέτηση καλό θα ήταν  οι παραγγελίες σας να δίνονται 2-3 ημέρες πριν. Το ίδιο ισχύει για το εξωτερικό και την επαρχία .Οι παραγγελίες που δίνονται την ίδια ημέρα μπορεί να εκτελεστούν την επομένη.
Τα προϊόντα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εποχή και την διαθεσιμότητα . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποια λουλούδια - φυτά ή το συγκεκριμένο κασπώ - καλάθι κλπ ή έχει εξαντληθεί το χρώμα του λουλουδιού - φυτού που επιλέξατε , τότε θα αντικατασταθεί με παρόμοιο είδος.
Οι παραγγελίες για το εξωτερικό και την επαρχία δεν αποστέλλονται από το e-shop μας αλλά από συνεργαζόμενα ανθοπωλεία και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές και τροποποιήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την ενημέρωσή σας . 


 

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.e-fertilia.gr

 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Νικόλαος Σαββάκης και σια εε  και η εταιρεία  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.


 

Ακύρωση παραγγελίας

 

Ακύρωση παραγγελιών που υποβάλλονται για αυθημερόν  εκτέλεση, δεν γίνεται δεκτή την ίδια μέρα  . Στην περίπτωση όπου ο αποστολέας δεν επιθυμεί την αποστολή του δώρου, το ποσό δεν επιστρέφεται , ωστόσο μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας ή να την παραδώσουμε σε νέα διεύθυνση ή άλλη χρονική στιγμή χρεώνοντας επιπλέον μεταφορικά. Όλα αυτά, κατόπιν  συνεννόησης μαζί σας .
Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία που έχει δωθεί απο εσάς δύο ή και περισσότερες μέρες πριν την παράδοση της έως και 6 ώρες πριν την παράδοσή της ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά στο 2106108744. Σε αυτή την περίπτωση ακυρώνεται η κίνηση της πιστωτικής σας κάρτας.


 

Αντικατασταση παραγγελίας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης κάποιου προϊόντος στον παραλλήπτη του, δε φέρουμε καμία ευθύνη ως προς την κατάσταση και την εικόνα αυτού. Φροντίζουμε πάντα για την άριστη ποιότητα πρϊόντων αλλά και υπηρεσιών έτσι ώστε ποτέ να μην έχουμε καμία αλλοίωση.
 

 

Ειδικοί λόγοι 

 

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελία σας λόγω καιρικών συνθηκών ,απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας , μπορείτε  να ζητήσετε την τροποποίηση της παραγγελίας ή ακόμα και την ακύρωση της και την επιστροφή των χρημάτων σας .


 

Aρνηση παραλαβής απο παραλήπτη

Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο σας υπάρχει δυνατότητα να πιστωθεί το ποσό σε επόμενη παραγγελία σας ή να γίνει αποστολή του δώρου σε νέα διεύθυνση χρεώνοντας επιπλέον μεταφορικά.


Cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο www.e-fertilia.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

 

4. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.e-fertilia.gr   διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.